Zapytanie ofertowe na organizację webinarium – ogłoszenie wyniku.

Ogłoszenie wykonawcy na webinarium organizowanego w ramach projektu Connect2SmallPorts, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szanowni Państwo w wyniku postępowania prowadzonego w ramach zapytania ofertowego na organizację techniczną webinarium, realizowanego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk, wpłynęły 2 oferty.

W wyniku ocen ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami zapytania ofertowego wybrano firmę: